xBerry Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności xBerry sp. z o.o

Na stronie xberry.tech, dostępnej pod adresem xberry.tech, jednym z naszych głównych priorytetów jest ochrona prywatności naszych odwiedzających. Niniejszy dokument Polityki prywatności zawiera informacje na temat rodzaju informacji, które są zbierane i rejestrowane przez xberry.tech oraz sposób ich wykorzystania.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz więcej informacji na temat naszej Polityki prywatności, nie wahaj się skontaktować z nami.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą witrynę w odniesieniu do informacji, które podzielili i/lub zbierali na xberry.tech. Polityka ta nie dotyczy żadnych informacji zbieranych offline lub za pośrednictwem innych kanałów niż ta witryna. Nasza Polityka prywatności została opracowana przy pomocy Bezpłatnego generatora polityk prywatności.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptujesz jej warunki.

Informacje, które zbieramy

Osobiste informacje, o które prosimy Cię o podanie, a także powody, dla których prosimy Cię o ich podanie, będą jasno przedstawione w momencie, w którym będziemy Cię prosić o podanie Twoich danych osobowych.

Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio, możemy otrzymać dodatkowe informacje o Tobie, takie jak Twoje imię, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości i/lub załączniki, które możesz do nas wysłać, oraz wszelkie inne informacje, które możesz zechcieć podać.

Podczas rejestracji konta możemy poprosić o Twoje dane kontaktowe, w tym takie informacje jak imię, nazwa firmy, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Sposób wykorzystania Twoich informacji

Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy na różne sposoby, w tym do:

 • Zapewniania, obsługi i utrzymania naszej witryny
 • Poprawy, personalizacji i rozszerzenia naszej witryny
 • Zrozumienia i analizy sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny
 • Opracowywania nowych produktów, usług, funkcji i możliwości
 • Komunikacji z Tobą, bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z naszych partnerów, w celu świadczenia usług dla klientów, przesyłania aktualizacji i innych informacji dotyczących witryny, a także w celach marketingowych i promocyjnych
 • Wysyłania e-maili
 • Wykrywania i zapobiegania oszustwom

Pliki logów

Strona xberry.tech stosuje standardową procedurę korzystania z plików logów. Pliki te rejestrują odwiedzających witrynę w momencie ich odwiedzenia. Wszystkie firmy hostingowe to robią, a analiza danych zawartych w plikach logów jest częścią usług hostingowych. Informacje zbierane przez pliki logów obejmują adresy protokołów internetowych (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę, strony, z których użytkownik wszedł i na których zakończył sesję, oraz ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami, które można zidentyfikować osobiście. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie i zbieranie informacji demograficznych.

Pliki cookies i znaczniki internetowe

Podobnie jak każda inna witryna, xberry.tech używa plików „cookies”. Pliki te służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających i stron internetowych, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczenia użytkowników poprzez dostosowanie zawartości naszej strony internetowej do typu przeglądarki odwiedzającego i/lub innych informacji.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat plików cookies, prosimy przeczytać artykuł na temat cookies na stronie internetowej Generowania Polityk prywatności.

Polityki prywatności partnerów reklamowych

Możesz skonsultować się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych xberry.tech.

Serwery reklamowe lub sieci reklamowe osób trzecich używają technologii, takich jak pliki cookies, JavaScript lub znaczniki internetowe, które są wykorzystywane w ich odpowiednich reklamach i łączach wyświetlanych na xberry.tech. Podczas tych działań automatycznie otrzymują Twój adres IP. Technologie te są wykorzystywane do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz personalizacji treści reklamowych, które widzisz na odwiedzanych stronach internetowych.

Należy zauważyć, że xberry.tech nie ma dostępu do tych plików cookies ani nie kontroluje ich.

Polityki prywatności osób trzecich

Polityka prywatności xberry.tech nie dotyczy innych reklamodawców ani stron internetowych. Zalecamy, abyś zapoznał się z odpowiednimi Politykami prywatności tych serwerów reklamowych osób trzecich w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki oraz instrukcje dotyczące wyłączania okrenionych opcji.

Możesz wybrać wyłączenie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies w określonych przeglądarkach internetowych, można odwiedzić odpowiednie strony internetowe tych przeglądarek.

Prawa prywatności CCPA 

Zgodnie z CCPA, wśród innych praw, konsumenci w Kalifornii mają prawo do:

 • Żądania, aby przedsiębiorstwo, które zbiera dane osobowe konsumenta, ujawniło kategorie i konkretne dane osobowe, które przedsiębiorstwo zbierało o konsumentach.
 • Żądania, aby przedsiębiorstwo usunęło wszelkie dane osobowe o konsumentach, które przedsiębiorstwo zbierało.
 • Żądania, aby przedsiębiorstwo, które sprzedaje dane osobowe konsumenta, nie sprzedawało tych danych osobowych konsumenta.

Jeśli złożysz żądanie, mamy miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami.

Informacje o plikach cookies

Pliki cookies to małe fragmenty informacji wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika (lub innym urządzeniu, które użytkownik używa). Strona internetowa używa plików cookies do rozpoznawania preferencji użytkownika. Innymi słowy, pliki cookies używane przez witrynę pozwalają rozpoznać komputer użytkownika podczas kolejnych wizyt na stronie i mają na celu ułatwienie korzystania z witryny. Witryna korzysta z plików cookies osób trzecich (Google AdWords, Google Analytics) w celach statystycznych i reklamowych. Użytkownik decyduje, czy pliki cookies mają być przechowywane na komputerze. Można wyłączyć lub całkowicie zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki lub wybierając odpowiednią opcję w programach Firewall. Użytkownik może również usunąć zapisane pliki cookies. Można zablokować Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w narzędziu Google Display Ads Preferences Manager. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z witryny.

 

Prawa ochrony danych GDPR (RODO)

 

1  DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Magda Ulanicka-Golonka.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika.

Polityka – niniejsza polityka prywatności

RODO – rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2  JAK I W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz rejestracji konta, formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest IRDIS sp. z o.o.

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracji konta w przetwarzane są w celu świadczenia usług związanych ze spedycją. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie NIP i nazwę firmy. Użytkownik ma zapewniony dostęp do swoich danych – może je w każdej chwili zmodyfikować, usunąć, ograniczyć ich przetwarzanie oraz cofnąć wyrażone wcześniej zgody. 

Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu odpowiedzi na zapytanie, przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub nawiązania kontaktu w sprawie oferty. Dane te będą przetwarzane do momentu wyjaśnienia sprawy, której dotyczyło zapytanie.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

Administrator informuje, że ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom wymienionym w §4 niniejszej Polityki Prywatności. Jednocześnie Administrator, bez zgody Użytkownika, nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim, niewymienionym w §4. Wyjątkiem są sytuacje, gdy przepisy prawa mogą nakładać na Administratora obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkowników niektórym organom władzy lub innym osobom trzecim, np. organom ścigania w krajach, w których działa Administrator lub gdzie w imieniu Administratora działają osoby trzecie. Administrator może także ujawnić lub w inny sposób przetwarzać dane Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu obrony uzasadnionych interesów Administratora, np. w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Dane osobowe Użytkowników nie mogą być przekazywane poza granice kraju, w którym Użytkownik korzysta z naszych towarów i/lub usług, w tym do państw spoza Unii Europejskiej, w których nie funkcjonują przepisy prawne chroniące dane osobowe lub które mają odmienne regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, takie jak np. Stany Zjednoczone.

3   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator dba o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w jego posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Strona sklepu jest zabezpieczona tzw. Certyfikatem SSL. Certyfikat ten zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Przesyłane dane są szyfrowane, a co za tym idzie trudniejsze do przechwycenia i zmiany.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych maja jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez pracowników i współpracowników uprawnionych.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne  podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4   KOMU POWIERZAMY TWOJE DANE?

W celu prawidłowego świadczenia usług Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następującym podmiotom:

Usługodawcom, np. bankom i operatorom płatności, firmom opiekującym się serwerami, strona internetową, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) etc.;

Innym podmiotom- w związku z transakcjami firmowymi. Administrator może ujawniać informacje Użytkownika podmiotom zewnętrznym w ramach fuzji, transferu lub w przypadku upadłościowym;

Organom administracyjnym w ramach przestrzegania prawa lub w ramach obowiązkowej procedury prawnej.

5   JAKIE SĄ PRAWA UŻYTKOWNIKÓW?

Użytkownik przekazując nam swoje dane osobowe ma prawo do:

Informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Żądania od Administratora  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przekazanych wcześniej danych przez Użytkownika,

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną z przyczyny ograniczenia przetwarzania danych

Przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umowa lub wyrażona zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego dotyczą;

Cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraził,

Wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z Biurem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6   JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANIE DANYCH?

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych Użytkownik może  złożyć: w formie pisemnej na adres Administratora.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie.

Jeśli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

7   DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ

 1. Jakie dane są zbierane?

Dane, które zbieramy od osób odwiedzających Nasze witryny mają charakter danych biernych (dane zbierane automatycznie). Dane te zbierane są przez serwer w sposób anonimowy (nie ma możliwości zidentyfikowania tożsamości użytkownika). Do zbieranych danych należą: 

Przeglądarka z jakiej zarejestrowano odwiedziny Naszej witryny

System operacyjny jaki wykorzystuje odwiedzający Naszą witrynę

Informacje o włączeniu bądź wyłączeniu obsługi Java

Wersję plug-inu Flash wykorzystywanego w przeglądarce odwiedzającego

Rodzaj połączenia internetowego odwiedzającego witrynę

Rozdzielczość ekranu z jakiej korzysta odwiedzający witrynę

Kraj/miasto, z  którego odwiedziny zostały zarejestrowane

Język używany przez odwiedzającego witrynę

Czas spędzony na przeglądaniu Naszej witryny

Ilość kolejnych odwiedzin tego samego użytkownika

Dane te wykorzystujemy za pośrednicwtem Google Analitics. Przechowywane są one w sposób bezpieczny, zgodnie z wymaganiami obowiązujacego w tym zakresie prawa.

 1. W jaki sposób wykorzystywane są dane?

Dane zbierane są z Naszej witryny w celach analitycznych. tak byśmy mogli jak najlepiej dostosować wygląd i funkcjonalność witryny do możliwości sprzętowych i upodobań odwiedzających. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim ani nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

 1. Kontakt z odwiedzającym

Rodzaj danych zbieranych przez serwer od odwiedzających Naszą witrynę, w żaden sposób nie pozwalają na nawiązanie kontaktu z Naszej strony (dane są anonimowe). Nie prowadzimy również newsletter’a, wobec czego nie dysponujemy bazą e-mailową odwiedzających.

 1. Pliki cookie

Witryna www.irdis.pl używa plików cookie’s. Pliki te są wysyłane przez serwer www i przechowywane za pośrednictwem oprogramowania komputera. Jeśli przeglądarka odwiedzającego ponownie połączy się z Naszą witryną – wówczas witryna rozpozna to urządzenie i wyśle informację do serwera. Działanie to ma na celu dostosowanie treści witryny do preferencji konkretnego odwiedzającego. Pliki cookie nie mają dostępu do zawartości komputera odwiedzającego Naszą witrynę i nie śledzą jego ruchów po opuszczeniu Naszej witryny.

 1. Zarządzanie plikami cookie’s

Każdy użytkownik witryny ma w każdym momencie możliwość samodzielnego akceptowania bądź nie akceptowania plików cookie’s z Naszej witryny. Aby dowiedzieć się jak włączyć bądź wyłączyć obsługę tych plików w swojej przeglądarce – zachęcamy do zapoznania się z treścią na stronie: http://support.microsoft.com/gp/cookies/pl

Planujesz nowy projekt?

Porozmawiajmy Arrow icon