Pragniemy poinformować, iż przedsiębiorstwo "XBerry" Marek Stojecki, uzyskało dofinansowanie dla projektu pn.:
„Wsparcie przedsiębiorstwa "XBerry" Marek Stojecki w promocji marek produktowych na zagranicznych rynkach”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach. Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.Projekt realizowany jest w terminie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie przedsiębiorstwu "XBerry" warunków do podjęcia współpracy z partnerami zagranicznymi oraz rozszerzenia kontaktów handlowo–gospodarczych.

Wartość projektu: 111 200,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 94 520,00 zł.

Contact

CEO avatar

Let 's Talk

Are you interested in ? Just write to us!